Revision

Förtroendet kontrollerar inte.

vår expertis

Vi erbjuder dig expert på IT-området för att hjälpa dig i fläckar som:

  • Beskrivning och utvärdering av nätinfrastruktur, hårdvara, mjukvara.
  • Kapitaltäckning och att kraven på information systemet behöver.
  • Översyn av organisationen, kontrollmetoder och planering. Resultaten av utbildning och kompetens.
  • Analys av externa tjänster (ränta, kostnader, risker). Utvärdering av datasäkerhet. Bedömning av kvalitet, tillgänglighet och förståelse av litteraturen.
  • Analys av kostnader och utgifter. Analys av rättsliga aspekter (kontrakt för tillhandahållande, licensiering, lagstiftning, CNIL,…).
  • Utvärdering av kapacitet, prestanda, kompatibilitet, skalbarhet, använder Markering ofullkomliga