Collaborative utrymme

Collaborative utrymme IceScrum

Du kan följa utvecklingen av ditt arbete, testa och validera den stadier av färdigställande.
Vi använder oss av Agile IceScrum med de mest kraftfulla verktyg för att hantera livscykeln för dina projekt